P4C TÜRKİYE

1989’da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü koridorunda yollarımız kesişti. O günden beri hiç ayrılmadık. Bir yandan düşünmeyi, sorgulamayı öğrenirken, bir yandan da kendimizi arama yolculuğunda, birbirimize destek olduk.

P4C’nin temelinde yer alan, iş birliğine dayalı ve özen gösteren düşünce biçimleri, bizim dostluğumuzun temel anlayışı oldu. Biz kim miyiz? Hala bilmiyoruz…

Sokrates’in “KENDİNİ BİL.” Felsefesinden hareketle, düşünce yollarında kendimizi tanımaya çalışıyoruz.

NİHAN PEKER ANTEPE

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı üniversitede Sistematik Felsefe ve Mantık üzerine yüksek lisans yapmıştır. Yedi yıl Felsefe Grubu öğretmenliği yaptıktan sonra kariyerine eğitim danışmanı olarak devam etmiştir.

12 yıl boyunca kendi şirketini yönetir ve kızı Nice dünyaya geldikten sonra, düşünen, sorgulayan, özgüvenli, değerleri olan, başka fikirlere saygılı bir çocuk yetiştirmek için 2014’te Düşünen Çocuk Kulübü’nü kurar. Bu tarihten sonra tüm birikimini çocuk ve felsefe kavramları üzerinde çalışarak değerlendirir.Çocuklarla felsefe ile ilgili daha büyük projelere imza atmak için Türkiye’de ilk kez açılan Çocuklarla ve Topluluklarla Felsefe eğitimine katılan ilk felsefecilerden olur ve Uluslararası geçerliliği olan Pearson Assured onaylı P4C Eğitim Uzmanı sertifikasını alır. 2017 Mayıs ayında Mavi Şapka Anaokulu’nda 3,5 yaş ve üzeri çocuklarla felsefe yapmaya başlar. 2018’de ikinci bir okul olarak Ayşegül Montessori Anaokulun’da da çocuklarla buluşur. Halen bu iki anaokulunda çocuklarla düşünmeye devam etmektedir.P4C Eğitim uzmanlığını okul öncesi çocuklar üzerine derinleştiren Antepe, aynı okullarda, aralıksız okul öncesi çocuklarla felsefe uygulamaları yapan, hem felsefeci, hem P4C Eğitim Uzmanı olan şimdilik ülkemizdeki tek kolaylaştırıcıdır.

2018’de Serap Suvaroğlu ve Berna Peker ile uzun yıllar alt yapısını oluşturduğu P4C Türkiye’yi kurar.

Halen anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileriyle P4C uygulamaları yapmaktadır. Serap Hoca ile birlikte Türkiye’de ve dünyada benzeri olmayan bir model ile Gençlerle Felsefe Programı’nı yürütmektedir. P4C Türkiye Ekibi ile birlikte yetişkinlerle, soruşturmalar yaparken, 2000’ini aşkın kişiye P4C Eğitmen Eğitimi vererek ülkemizde doğru düşünme, sorgulama ve akıl yürütme becerilerinin yaygınlaşmasına katkı sunmaktadır.Ülkemizde ilk kez Ebeveynler İçin Felsefe programını geliştirerek P4C’nin okul dışında sürdürülebilir olmasına olanak yaratmıştır.P4C Türkiye ekibi ile birlikte P4WORK’ün kurucusu olan Antepe Yetişkinler ve Şirketler İçin de Felsefe eğitimleri vermektedir.

Kızı Nice Antepe 2014’ten beri düzenli P4C uygulamalarına katılmaktadır. Halen Gençlerle Felsefe atölyesinde yaşıtları ile felsefe yapan Nice P4C alanında Türkiye’de uluslararası geçerliliği olan belge alan ilk gençtir. 2019 yılında Pearson Assured’a akredite olan P4C Türkiye gençlere ve kurumundan eğitim alan katılımcılara uluslararası geçerli belge alabilme imkanını sunmaktadır.

SERAP SUVAROĞLU

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Kadın Araştırmaları üzerine yüksek lisans yapmıştır. Kariyerini gençlerle birlikte felsefe yapmak üzere felsefe öğretmenliği alanına yönlendirmiş, 30 yıllık meslek hayatında ülkemizin önemli okullarında alanı güçlendirecek çalışmalarda bulunmuştur. Avrupa Hibe Projeleri kapsamında ‘Multidisipliner Tematik Öğrenme Metodu’’ başlığı ile proje yazmış ve bu modeli çalıştığı kurumlarda uygulamıştır.

Felsefe Dergisi çıkarmış, Türkiye Felsefe Olimpiyatlarında hazırladığı öğrencilerle dereceler yapmıştır. Dünya Felsefe Olimpiyatlarında rehber öğretmenlik, TÜBİTAK proje yarışmalarında Sosyoloji alanında Türkiye 3.’lüğü, Marmara bölgesinde Sosyoloji ve Psikoloji alanında Bölgesi 2.ve 3.’lükleri elde etmiştir. Eğitim alanına ilişkin programlar yazmış, yeni öğretim modelleri tasarlamıştır. 2014 yılında Yürüyüş adlı deneme-şiir kitabı yayınlamıştır.

21. yüzyılın eğitim-öğretim anlayışına uygun bir şekilde sürekli olarak kendini geliştiren, bütün öğrencilerin potansiyellerini, kendini gerçekleştirmelerini, dikkate alarak, alternatif metodolojileri araştıran evrensel değerlere sahip, içinde bulunduğu yüzyılı anlayan, sorgulayan, yaratıcı, her türlü düşünceye saygılı, hoşgörülü, özgür bireyler yetiştirmenin bilinciyle Philosophy for Children eğitimine katılarak Pearson onaylı P4C eğitim uzmanı olmuştur. P4C Türkiye’nin ve P4Work’ün kurucularından olan Suvaroğlu, bu alanda eğitimler vermektedir. Özenli, iş birlikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bu pedagojiyle felsefe dersinin farkındalığına ve önemine ilişkin nitelikli çalışmalarda bulunmuş, gençlerle bu yöntemi uygulayan ilk felsefecilerden biri olmuştur. Uygulamaların sonunda öğrencilerde üst düzey bir gelişim meydana geldiğini ölçme-değerlendirme kriterleri ve gözlemleme yöntemiyle tespit etmiştir.

Gençlerle Felsefe Atölyeleri, yetişkinlerle farklı alanlarda soruşmalar yapma etkinliklerini sürdürmektedir. P4C Türkiye ekibiyle 2000’ini aşkın kişiye eğitmen eğitimleri vererek P4C yönteminin yaygınlaşmasına katkı sunmuştur. Kurumların sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için ekip olma, özenli olma, dayanışma, farklılıklara saygı duyma ve gösterme, eleştirel düşünme, doğru aklı yürütme, yaratıcılığı destekleme, birlikte gelişme ilkelerinin sağlam bir temele oturması gerektiği düşüncesinden hareket ederek İş dünyasında da felsefe eğitimleri vermeye devam etmektedir. Felsefe yolculuğunun varoluşunun en temel değeri olduğunu düşünürken, felsefenin tüm donanımlarının herkese ulaşabilmesi, felsefe yapmanın keyfini ve önemini, insan olanaklarını en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla eğitim tasarlayıcısı olarak kariyerine devam etmektedir.

BERNA PEKER

P4C Türkiye’nin ve P4Work ‘ün kurucularından olan Berna , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Aynı üniversitede İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Profesyonel yaşama Doğuş Otomotiv grubunda eğitim ve insan kaynakları alanında başlamıştır. Ardından Uluslararası bir şirkette eğitim danışmanı olarak görev almıştır . Daha sonra kendi şirketini kurup uzun yıllar kurum çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler vermiştir. P4C eğitmen eğitimini P4C Türkiye’de tamamlayarak P4C eğitim uzmanı olan Berna bu çatı altında uzun süredir eğitmen eğitimleri vermekte ve 9-11 yaş grubu çocuklara uygulama atölyelerinde soruşturmalar yaptırmaktadır .

İş dünyasına eğitimler verirken iş insanlarının işbirliğine dayalı , özenli ve eleştirel düşünme , bilişsel esneklik, yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğini gözlemleyen Berna , aynı dönemde kurum ve kuruluş çalışanları ile de P4C uygulamaları yapmaya başlamıştır. Farklı kurumlarda yaptığı uygulamalar sırasında iş insanlarının , yöntemi çok değerli bulması , bakış açılarında ve düşünme becerilerinde fark yarattığını ifade etmesi üzerine bu ihtiyaca cevap verebilmek için sadece düşünme pratikleri değil , bu alanda iş insanlarını desteklemek için daha uzun soluklu ve daha kapsamlı eğitimler verilmesi gereğini fark etmiştir . Bu hedefe yönelik P4C Türkiye çatısı altında P4Work yapılanması hayata geçirilmiştir.

MERVE ÇALIŞ KAYAHAN

Lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Tezli Yüksek Lisans programını tamamladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere tüm kademelerde Rehber Öğretmen olarak ve yine lise kademesinde Felsefe Grubu Öğretmeni olarak çeşitli okullarda görev aldı.

Öğretmenlik yaparken öğrenciler üzerindeki gözlemleri, onların düşünme süreçlerine olan merakı ve bu merakı neticesinde yapmış olduğu araştırmalar P4C Eğitimi ile tanışmasına vesile oldu. 3 seviyelik eğitimini P4C Türkiye’den tamamlayarak P4C Uzmanı oldu.

P4C Türkiye’de Eğitmen kadrosunda olmasının yanısıra çeşitli anaokullarında 4-6 yaş grubu öğrencilerle P4C dersleri yapmakta, lise kademesindeki öğrencilerle de Gençlerle P4C Atölyeleri düzenlemektedir.

SEZİN ÖZDELİCE

28.04.1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2008 yılında mezun olduktan sonra uzun yıllar Finans Sektörü’nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’nı tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde (lisans) eğitimine devam ediyor.

P4C Türkiye Eğitim kurumu tarafından sunulan Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi programını Ocak 2022’de tamamladı. P4C Eğitim Uzmanı olduğu günden bu yana 4-12 yaş aralığındaki çocuklara, ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik P4C eğitimleri düzenliyor.

P4C Türkiye Eğitim Kurumu’nda eğitmenlik yapıyor. Aktif olarak ilkokul ve ortaokul yaş grubu çocuklarla çevrim içi, 4-6 yaş çocuklarla yüz yüze felsefe atölyeleri gerçekleştiriyor.

SİNEM İZDEŞ BARANSEL

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Biyoloji Felsefesi ile soru sormaya ve sorgulamaya başlayarak İstanbul Üniversitesi’nde genetik alanında yüksek lisans yapmıştır. Kızı Maya’yla birlikte başlayan ebeveynlik sürecinde Maya’nın merak duygusunu destekleyebilmek, soru sorma ve düşünme becerisini geliştirmek amacıyla yolu P4C Türkiye ile kesişmiştir.

P4C Türkiye Çocuklarla ve Topluluklarla Felsefe Eğitmen Eğitimi’ni tamamladıktan sonra, P4C Türkiye Eğitmeni olarak kurumda çalışmaya başlamıştır.Öğrenmenin sınırsız olduğuna ve gelişmenin, yenilenmenin gücüne inandığı için P4C Türkiye çatısı altında açılan eğitimlere katılarak bu alanda ki yolculuğuna yeni bilgiler eklemiştir.

İBB ve P4C Türkiye iş birliği ile yürütülen Yuvamız İstanbul Projesinde çocuklarla felsefe etkinliklerini yürüten baş eğitmen olarak çalışmıştır. 7-9 yaş, 9-11 yaş ve yetişkin gruplarla felsefe atölyelerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

PROF. DR. CENGİZ ÇAKMAK

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Anabilim Dalı Başkanı.

P4C Türkiye eğitimleri ve özel workshopları ile bizlere katkı sunuyor.

HABER BÜLTENİ

Etkinliklerimizden ve ilham veren paylaşımlarımızdan haber almak için e-posta listemize katılın.