P4C TÜRKİYE

1989’da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü koridorunda yollarımız kesişti. O günden beri hiç ayrılmadık. Bir yandan düşünmeyi, sorgulamayı öğrenirken, bir yandan da kendimizi arama yolculuğunda, birbirimize destek olduk.

P4C’nin temelinde yer alan, iş birliğine dayalı ve özen gösteren düşünce biçimleri, bizim dostluğumuzun temel anlayışı oldu. Biz kim miyiz? Hala bilmiyoruz…

Sokrates’in “KENDİNİ BİL.” Felsefesinden hareketle, düşünce yollarında kendimizi tanımaya çalışıyoruz.

NİHAN PEKER ANTEPE

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı üniversitede Sistematik Felsefe ve Mantık üzerine yüksek lisans yapmıştır. Yedi yıl Felsefe Grubu öğretmenliği yaptıktan sonra kariyerine eğitim danışmanı olarak devam etmiştir.

12 yıl boyunca kendi şirketini yönetir ve kızı Nice dünyaya geldikten sonra, düşünen, sorgulayan, özgüvenli, değerleri olan, başka fikirlere saygılı bir çocuk yetiştirmek için 2014’te Düşünen Çocuk Kulübü’nü kurar. Bu tarihten sonra tüm birikimini çocuk ve felsefe kavramları üzerinde çalışarak değerlendirir.Çocuklarla felsefe ile ilgili daha büyük projelere imza atmak için Türkiye’de ilk kez açılan Çocuklarla ve Topluluklarla Felsefe eğitimine katılan ilk felsefecilerden olur ve Uluslararası geçerliliği olan Pearson Assured onaylı P4C Eğitim Uzmanı sertifikasını alır. 2017 Mayıs ayında Mavi Şapka Anaokulu’nda 3,5 yaş ve üzeri çocuklarla felsefe yapmaya başlar. 2018’de ikinci bir okul olarak Ayşegül Montessori Anaokulun’da da çocuklarla buluşur. Halen bu iki anaokulunda çocuklarla düşünmeye devam etmektedir.P4C Eğitim uzmanlığını okul öncesi çocuklar üzerine derinleştiren Antepe, aynı okullarda, aralıksız okul öncesi çocuklarla felsefe uygulamaları yapan, hem felsefeci, hem P4C Eğitim Uzmanı olan şimdilik ülkemizdeki tek kolaylaştırıcıdır.

2018’de Serap Suvaroğlu ve Berna Peker ile uzun yıllar alt yapısını oluşturduğu P4C Türkiye’yi kurar.

Halen anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileriyle P4C uygulamaları yapmaktadır. Serap Hoca ile birlikte Türkiye’de ve dünyada benzeri olmayan bir model ile Gençlerle Felsefe Programı’nı yürütmektedir. P4C Türkiye Ekibi ile birlikte yetişkinlerle, soruşturmalar yaparken, 2000’ini aşkın kişiye P4C Eğitmen Eğitimi vererek ülkemizde doğru düşünme, sorgulama ve akıl yürütme becerilerinin yaygınlaşmasına katkı sunmaktadır.Ülkemizde ilk kez Ebeveynler İçin Felsefe programını geliştirerek P4C’nin okul dışında sürdürülebilir olmasına olanak yaratmıştır.P4C Türkiye ekibi ile birlikte P4WORK’ün kurucusu olan Antepe Yetişkinler ve Şirketler İçin de Felsefe eğitimleri vermektedir.

Kızı Nice Antepe 2014’ten beri düzenli P4C uygulamalarına katılmaktadır. Halen Gençlerle Felsefe atölyesinde yaşıtları ile felsefe yapan Nice P4C alanında Türkiye’de uluslararası geçerliliği olan belge alan ilk gençtir. 2019 yılında Pearson Assured’a akredite olan P4C Türkiye gençlere ve kurumundan eğitim alan katılımcılara uluslararası geçerli belge alabilme imkanını sunmaktadır.

SERAP SUVAROĞLU

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Kadın Araştırmaları üzerine yüksek lisans yapmıştır. Kariyerini gençlerle birlikte felsefe yapmak üzere felsefe öğretmenliği alanına yönlendirmiş, 30 yıllık meslek hayatında ülkemizin önemli okullarında alanı güçlendirecek çalışmalarda bulunmuştur. Avrupa Hibe Projeleri kapsamında ‘Multidisipliner Tematik Öğrenme Metodu’’ başlığı ile proje yazmış ve bu modeli çalıştığı kurumlarda uygulamıştır.

Felsefe Dergisi çıkarmış, Türkiye Felsefe Olimpiyatlarında hazırladığı öğrencilerle dereceler yapmıştır. Dünya Felsefe Olimpiyatlarında rehber öğretmenlik, TÜBİTAK proje yarışmalarında Sosyoloji alanında Türkiye 3.’lüğü, Marmara bölgesinde Sosyoloji ve Psikoloji alanında Bölgesi 2.ve 3.’lükleri elde etmiştir. Eğitim alanına ilişkin programlar yazmış, yeni öğretim modelleri tasarlamıştır. 2014 yılında Yürüyüş adlı deneme-şiir kitabı yayınlamıştır.

21. yüzyılın eğitim-öğretim anlayışına uygun bir şekilde sürekli olarak kendini geliştiren, bütün öğrencilerin potansiyellerini, kendini gerçekleştirmelerini, dikkate alarak, alternatif metodolojileri araştıran evrensel değerlere sahip, içinde bulunduğu yüzyılı anlayan, sorgulayan, yaratıcı, her türlü düşünceye saygılı, hoşgörülü, özgür bireyler yetiştirmenin bilinciyle Philosophy for Children eğitimine katılarak Pearson onaylı P4C eğitim uzmanı olmuştur. P4C Türkiye’nin ve P4Work’ün kurucularından olan Suvaroğlu, bu alanda eğitimler vermektedir. Özenli, iş birlikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bu pedagojiyle felsefe dersinin farkındalığına ve önemine ilişkin nitelikli çalışmalarda bulunmuş, gençlerle bu yöntemi uygulayan ilk felsefecilerden biri olmuştur. Uygulamaların sonunda öğrencilerde üst düzey bir gelişim meydana geldiğini ölçme-değerlendirme kriterleri ve gözlemleme yöntemiyle tespit etmiştir.

Gençlerle Felsefe Atölyeleri, yetişkinlerle farklı alanlarda soruşmalar yapma etkinliklerini sürdürmektedir. P4C Türkiye ekibiyle 2000’ini aşkın kişiye eğitmen eğitimleri vererek P4C yönteminin yaygınlaşmasına katkı sunmuştur. Kurumların sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için ekip olma, özenli olma, dayanışma, farklılıklara saygı duyma ve gösterme, eleştirel düşünme, doğru aklı yürütme, yaratıcılığı destekleme, birlikte gelişme ilkelerinin sağlam bir temele oturması gerektiği düşüncesinden hareket ederek İş dünyasında da felsefe eğitimleri vermeye devam etmektedir. Felsefe yolculuğunun varoluşunun en temel değeri olduğunu düşünürken, felsefenin tüm donanımlarının herkese ulaşabilmesi, felsefe yapmanın keyfini ve önemini, insan olanaklarını en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla eğitim tasarlayıcısı olarak kariyerine devam etmektedir.

BERNA PEKER KARASARLIOĞLU

P4C Türkiye’nin ve P4Work ‘ün kurucularından olan Berna , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Aynı üniversitede İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Profesyonel yaşama Doğuş Otomotiv grubunda eğitim ve insan kaynakları alanında başlamıştır. Ardından Uluslararası bir şirkette eğitim danışmanı olarak görev almıştır . Daha sonra kendi şirketini kurup uzun yıllar kurum çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler vermiştir. P4C eğitmen eğitimini P4C Türkiye’de tamamlayarak P4C eğitim uzmanı olan Berna bu çatı altında uzun süredir eğitmen eğitimleri vermekte ve 9-11 yaş grubu çocuklara uygulama atölyelerinde soruşturmalar yaptırmaktadır .

İş dünyasına eğitimler verirken iş insanlarının işbirliğine dayalı , özenli ve eleştirel düşünme , bilişsel esneklik, yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğini gözlemleyen Berna , aynı dönemde kurum ve kuruluş çalışanları ile de P4C uygulamaları yapmaya başlamıştır. Farklı kurumlarda yaptığı uygulamalar sırasında iş insanlarının , yöntemi çok değerli bulması , bakış açılarında ve düşünme becerilerinde fark yarattığını ifade etmesi üzerine bu ihtiyaca cevap verebilmek için sadece düşünme pratikleri değil , bu alanda iş insanlarını desteklemek için daha uzun soluklu ve daha kapsamlı eğitimler verilmesi gereğini fark etmiştir . Bu hedefe yönelik P4C Türkiye çatısı altında P4Work yapılanması hayata geçirilmiştir.

Ekibi ile beraber Türkiye ‘de bir ilk olan ‘Uyaran Hazırlama ve yazma Atölyesi ‘ içeriğini oluşturmuş ve kurum uzmanlarından Özlem Tavuş ile beraber düzenli olarak planlayıp P4C uzmanları ile gerçekleştirmektedir.

ÖZLEM TAVUŞ

Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Maliye ve İşletme bölümlerinde tamamladı. Uzun yıllar tekstil sektöründe ithalat ve ihracat bölümünde çalıştıktan sonra, çocuklarla yaptığı gönüllü çalışmalardan etkilenerek bu alandaki çalışma hayatına son vererek Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi almaya karar verdi.

Eğitimini Çağdaş Drama Derneği’nde tamamladıktan sonra profesyonel çalışma hayatına bu alanda devam etti.

Hem yetişkinlerle hem de özel okul ve devlet okulları öğrenci kulüplerinde drama eğitmeni olarak çalışan Özlem Tavuş 3. Lisans programını İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladı.

Yaratıcı Drama çalışmaları yaparken, özellikle çocukların kendilerini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi konusunda desteklenmeleri gerektiğini düşünerek yeni yöntemler arayışına girişti ve p4c pedagojisi ile karşılaştı.

P4C Türkiye’den Eğitim uzmanlığı eğitimini alarak kurumun ilk mezunlarından biri oldu ve kurum bünyesinde Eğitim uzmanı olarak çalışmaya başladı.

Eğitimine başladığı andan itibaren P4C pedagojisi ile yaratıcı dramayı birleştirmeyi hedefledi ve 2019 yılı Aralık ayında Türkiye’de ilk kez P4C&DRAMA eğitimini P4C Türkiye çatısı altında gerçekleştirdi.

Eğitim uzmanlığını aldıktan sonra halihazırda yaratıcı drama çalışmaları yaptığı okul öncesi ve ilkokul grubu öğrencileriyle P4C çalışmalarına başladı. Edindiği bilgi birikimi ve deneyimlerini, Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve Lösev, Adalet Anaokulu, Atlas Yardım Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

Halen İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü lisans programına devam etmekte, 4-6 yaş, 7-9 yaş,11-13 yaş çocuk atölyeleri ve gençlerle felsefe atölyeleri yürütmekte ve Mavi Dalga Anaokulu başta olmak üzere çeşitli anaokullarında p4c, yaratıcı drama ve p4cdrama dersleri vermektedir.

Aynı zamanda iletişim ve başarı psikolojisi eğitimleri alan Özlem Tavuş, eğitim koçu olarak farklı yaş gruplarıyla çalışmaktadır.

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

PROF. DR. CENGİZ ÇAKMAK

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Anabilim Dalı Başkanı.

P4C Türkiye eğitimleri ve özel workshopları ile bizlere katkı sunuyor.

HABER BÜLTENİ

Etkinliklerimizden ve ilham veren paylaşımlarımızdan haber almak için e-posta listemize katılın.