P4C bireyin bilişsel, sosyal, duygusal becerilerini ve düşünce üretme, üretilen düşünceleri savunma yoluyla geliştiren bir yöntemdir.

P4C Eğitmen Eğitimi, P4C sistemini öğrenmek ve uygulamak isteyenler için geliştirilmiştir.

Eğitimin Amacı

Yenilikçi eğitim modelleri arasında yer alan ve kurucusu Matthew Lipman tarafından Soruşturan Topluluk Metodu olarak adlandırılan P4C sisteminin tanıtılmasıdır.

Sistemin temelinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme bilişsel becerileriyle birlikte, iş birliğine dayalı ve özen gösteren düşünme sosyal becerileri yer almaktadır.

Eğitim ve iş dünyasının temel öğelerini oluşturan bu dört temel düşünce biçimini, hem katılımcılarda geliştirmek, hem de bu alanda eğitmen olmak isteyen uzmanlar yetiştirmek eğitimin temel amacıdır.

Bu amaç katılımcılara P4C yönteminin teorisini tanıtarak ve soruşturan topluluk metoduyla uygulama pratiği kazandırarak gerçekleştirilecektir.

Kazanımlar

  • P4C sistemiyle bu alanda uzman profesyonellerle çalışarak kendinizi, işinizi geliştirebilir, eğitimli bireylere ihtiyaç duyulan bu alanda uzmanlaşarak kendinize iş alanı yaratabilirsiniz.
  • Felsefenin temel problemleri ile tanışırken, felsefi soruları oluşturabilme yetisini geliştirebilirsiniz.
  • Soruşturan bir topluluk oluşturabilmek ve bu toplulukla birlikte akıl yürütme pratikleri yapabilirsiniz.

Kimler Katılmalı ?

P4C tüm eğitim alanlarında uygulanan bir metot olduğu için tüm eğitimcilere açıktır.

  • Okul öncesi, ilk, orta ve lise tüm branş öğretmenler,
  • Çocuklar ve yetişkinlerle çalışan koçlar,
  • İş dünyasında eğitmen olarak çalışıp alanında fark yaratmak isteyenler,
  • Kişisel gelişim hedefi olanlar ve kişisel gelişim alanında uzmanlaşmak isteyenler için uygundur.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar P4C Eğitmen Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanırlar.

Daha fazla bilgi alın

Neden P4C?

20. yüzyılın filozoflarından olan Ortega ’nın “İnsan ve Herkes” adlı eserinde belirttiklerine göre, okullarda bilim öğretmek adına yapılan yanlışlardan birisi, hazır bilimsel öğretileri ya da bilgileri getirip, öğrencinin zihnine yükleme çabalarıdır. Bu kolay olan ama yanlış bir uygulamadır. Çünkü bu şekilde bir çaba sonucu, “Bilimin öz varlığı” sepete dökülen su gibi akar, gider. Öğrencinin ruhunda kalan ise bilimin tam tersidir: dogmacılık. Çünkü bilimin gerçek ve somut yanı, anlığın sorunlarla cesaretle, yiğitçe pençeleşmesi, çözüm bulmak için boğuşma eylemidir

Bilimde sonuçlanmış durumların yeniden ele alınması gerektiğini düşünen Ortega’ya göre, çözüm olarak görülen şeyler tekrar bir sorun olabilir. Çünkü gerçek bilim sonuçlarda oluşmaz, o her an kendi kendini aşma durumunda olan zihinsel çabadır.

Okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilim, dondurulmuş ve dogmalaşmıştır. Bu nedenle öğrencilerde, toplumsal düzeyde varolan durumu farketme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme yetisinin gerekliliğini anlama, insanlığı tümel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini farkettirme hedeflerini uygulamaya geçirebilmek amacıyla P4C Pedagojisini hayata geçirmek çok önemli bir kazanımdır.

Bizler, üç felsefeci arkadaş, bu yolculuğa 1980’lerin sonlarına doğru çıktık ve bu yolculuk, kendimiz, dış dünya ve kavramlar hakkında bize tahminimizden çok daha fazla şey öğretti ve öğretmeye de devam ediyor. Büyümek, bilmek, anlamak, yaratmak, üretmek, nazik olmak, şefkatli olmak, farkında olmak için birlikte yürüyerek DÜŞÜNMEYE CESARET edelim.

Yaşasın felsefe yaşasın Philiasophia!

Düşünce tarihinin en önemli filozoflarından Sokrates tüm hayatını insanların ‘kendilerini bilme’ edimini gerçekleştirmesine adamıştır. Kendini bilme manayı, anlamı kavrama yolunda atılabilecek en önemli adımdır. Hayat Yürüyüşünün ilk adımı da son adımı da kendini tanıma, bilme edimi üzerine kurulmuştur. İşte tam da bu noktada yakalanılan farkındalık bizi derinleştirerek kendimizi bulmamızı sağlar. P4C bize bu yolculuğun kapılarını açar ve bu yolculukta P4C, bize dost (kolaylaştırıcı) olur.

Röportaj

Düşündükçe Özgürleşen Bireyler Yaratmak

Ezgi Bikbay [SANATONLINE]

Sunum

Eğitimde En İyi Örnekler Konferansı

Eğitim reformu girişimi tarafından düzenlenen, 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulacak, eğitimin yegane amacının yaşam için olması gerektiğini savunan iyi örnekler belli oldu. P4C Türkiye, Çocuklar İçin Felsefe – P4C alanında, sözlü sunum yapacak en iyi örnekler arasında yer aldı.

YerSabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 21. Sınıf 1. Kat
Tarih07 Nisan 2018
Saat11.00 – 11.40
KonuşmacılarNihan Peker Antepe, Ceren Beşer, Berna Peker Karasarlıoğlu, Funda Taşo

Anaokullarında P4C

Dünyada çok yaygın olan bu hareket, ülkemizde de yenilikçi eğitim sistemlerine açık ana okulları tarafından hızla uygulanmaya başlamıştır. Çok güçlü bir soru sorma zekası potansiyeline…

Devamını oku

Okullar İçin Felsefe

Okullarda P4C eğitim yönteminin uygulanmasına anaokullarından başlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni, 5 yaşındaki bir çocuğun tıpkı bir filozof gibi, merak eden, sürekli soru soran doğal…

Devamını oku

Ebeveynler İçin Felsefe

Ebeveynler, çocuklarının merak içinde sordukları sorulara cevap verme konusunda farklı tutumlar sergilemektedir. Bazıları geçici olarak çözüm getiren açıklamalarda bulunarak kafası karışan çocuğu rahatlatmayı dener.

Devamını oku

Yetişkinler İçin Felsefe

Çocukların duygusal olarak olgunlaşmaları için soyut düşünme becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Peki çocukken soyut düşünme becerilerini geliştirme imkanı bulamamış yetişkinler ne yapacak?

Devamını oku

Çocuklar İçin Felsefe

1960’lı yıllarda, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gördükten sonra, doğru düşünmeyi öğrenmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır. Bu…

Devamını oku

Şirketler İçin Felsefe

Günümüzde bir çok kurumda, çalışanlarından beklentilerine ne derece cevap alabildiği, performans değerlendirme sistemleriyle takip ediliyor. Bu sistemlerin önemli bir kısmını oluşturan yetkinlikler, çalışanın ortaya koyduğu…

Devamını oku