Matthew Lipman’ın kurucusu olduğu Çocuklar için Felsefe pedagojisi 2017 Mayıs ayından beri P4C Türkiye’nin kurucularından Nihan Peker Antepe tarafından Ataşehir Mavi Dalga Anaokulu’nda uygulanıyor. Çocuklarla felsefe alanında çalışan uzmanların, eğitmenlerin okul öncesi çocuklarla felsefe derslerini mutlaka tecrübe etmesi gerektiğini savunan Mavi Dalga Anaokulu kurucusu Meltem Kınacı, okulunda uygulanan Çocuklar için Felsefe derslerinin etkisi ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı:

– Meltem Hanım okulunuzda P4C metodunun uygulanmasına neden karar verdiniz?

– Nihan Hanım’la Çocuklarla Felsefe konusunda ilk görüştüğümüzde, bu pedagojinin okulumuzda yer alması gerektiğine karar verdim. Biz Montessori felsefesini uygulayan bir anaokuluyuz. Maria Montessori’nin felsefesi “Bırak kendim yapayım.” Çocuklarla Felsefe’ninde temel yaklaşımı “Bırak kendim düşüneyim.” Bu paralellik okulumuzda Çocuklar İçin Felsefe derslerine başlamamızda çok etkili oldu.

– Türkiye’de yeni yeni tanınan bu eğitim metodunu düzenli bir şekilde uyguluyorsunuz. Öğrencilerinizde ne gibi etkileri oldu?

– P4C’nin çok değerli kazanımları var. Ancak her eğitim metodunda olduğu gibi istikrar ve devamlılık şart. Kazanımları, pedagojinin sonuçlarını görebilmek için her hafta bir yıl boyunca düzenli uygulamalar yaptık. Bir yılın sonunda Nihan Hanım’ın bize ilk gün anlattığı kazanımların öğrencilerimizde ortaya çıkmış olduğunu görmek bizi çok heyecanlandırdı. Her şeyden önce çocuklar aktif dinlemeyi öğrendiler. Bu eğitim hayatları için çok önemli bir kazanım. Kendine güvenleri, çevrelerine güvenleri çok gelişti. Farklı fikirleri saygıyla kabul etme, fikrini değiştirme, toplulukla yeni fikirler üretebilme gibi kazanımlar elde ettiler. Soru sorma zekaları aktif bir hale geldi.

– P4C eğitim metodunu okulunuzda uygularken okul öğretmenlerini bu pedagojiyle nasıl tanıştırdınız?

– Çocuklarla Felsefe sadece bir ders değil. Tüm öğretmenlerin, ebeveynlerinde eşlik edebileceği, diğer derslerde ve evde de devam eden bir metod. Bu yüzden tüm öğretmenlerimiz P4C uzmanlarından temel çocuklar için felsefe eğitimi aldılar. Aynı zamanda eğitim yılı başında Ebeveynler İçin Felsefe uygulamalarıyla bu metodun evde de çocuk ve ebeveyn arasında sürdürülebilir olmasını sağladık.

– Çocuklar için Felsefe metodunun Türkiye’deki okul öncesi kurumlarda durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

– Dünyada 50 yılı aşkın bir süredir uygulanan bu yöntemin ülkemizde uygulanması, yaygınlaşması için çok geç kalınmıştır. P4C’nin kurucusu özellikle okul öncesinde bu pedagojinin uygulanmasını önermiş ve bizzat kendisi uygulamıştır. Okul öncesi yaş grubu, doğası gereği merak eden, soru soran, sorgulayan bir yapıda. Ezberci eğitim sistemi öncesi bu değerli yapının korunması ve geliştirilmesi gerekiyor. Eleştirel ve yaratıcı düşünen nesiller için bu çok önemli. Aynı zamanda P4C işbirliğine dayanan ve özen gösteren düşünce becerilerini de geliştiriyor. Sosyal becerilerin okul öncesinde geliştirilmesi için çok önemli bir yöntem.