Okullar İçin Felsefe

Okullarda P4C eğitim yönteminin uygulanmasına anaokullarından başlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni, 5 yaşındaki bir çocuğun tıpkı bir filozof gibi, merak eden, sürekli soru soran doğal bir yetisinin olmasıdır. Okulda, evde durmadan sorular soran, merak duygusu çok yoğun olan bu yaş grubu çocuklar hak ettikleri ilgi ve desteği yeterince görememektedirler.

Çocuk ve Felsefe kelimelerini bir araya getiren P4C sisteminin, başlangıçta aldığı ilk tepki, felsefe gibi soyut bir alanda çocukların etkili olamayacağı yönündeydi. Oysa P4C’nin öncelikli amacı çocukların doğal olarak sahip olduğu, sorgulayıcı düşünce yapılarının kaybolmadan geliştirilmesini sağlamak.

Ezberci eğitim sisteminin ellerine teslim ettiğimiz çocuklarımız, çok küçük yaşlardan itibaren pasif bir dinleyici ve bilgi yüklenicisi haline getiriliyor.

Özellikle anaokulu çocukları duygularını, davranışlarının nedenlerini, değerleri, temel kavramları üzerinde hiç düşünmeden, konuşmadan, kendini ifade etmeden ezberden öğreniyor.